Kartong

Kartong eller papp är ett kraftigt papper som bland annat används i förpackningar . Förpackningar stansas ut med hjälp av en stansform. Kartong är en styv pappersprodukt, vars ytvikt överstiger 170 gram per kvadratmeter och papp har större ytvikt än 400 gram per kvadratmeter.

Tillverkning

Kartong kan tillverkas från olika källmaterial: Nyfiber eller returfiber, blekt eller oblekt pappersmassa, kemisk (sulfit- eller sulfatmassa) eller mekanisk massa, bestruken eller obestruken yta, vit eller brun baksida, med ett, två eller flera fiberskikt. Ett av skikten kallas kraftliner.

Material

FBB, SBB och WLC är vanligt förekommande kartongmaterial. Falskartong (FBB) tillverkas av nyfiber med en stor andel mekanisk massa. Den är mycket stark. Solidkartong (SBB) är uppbyggd på blekt kemisk massa och ger utmärkt bildåtergivning. Returfiberkartong(WLC) är en bestruken returfiberlåda eller returfiberkapsel. Både styrkan och priset är lägre än hos andra kartongmaterial och den uppfyller inte alla hygienkrav.

Källa wikipedia.org